f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2564
ลงวันที่ 12/11/2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 พร้อมด้วยนายศุภวิชญ์ จูเปรีมปรี รองผู้อำนวยการฝ่าปฏิบัติการ นายธีรเชษฐ์ ทัศนภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2564 เตรียมความพร้อมงาน พรบ. ปี 2565 สร.,สป., สผ.และงบกลาง ติดตามผลปฏิบัติงานของหมวดทางหลวงในสังกัด ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2


'