f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 24/11/2564

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันแต่งกายสวมใส่ผ้าไทยมาทำงาน ตามมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากร แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสม


'