f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น
ลงวันที่ 03/02/2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 มอบหมายให้ นายนัทพงษ์ ไซป้อ หัวหน้าหมวดทางหลวงเวียงแก่น นายวีรศิษฐ์ เครือวิเสน หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงแสน นายณัฐพงศ์ ทาแกง หัวหน้าหมวดทางหลวงป่าแดด เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เรื่องแนวทางการป้องกันไฟป่าตามแนวริมทางหลวงและได้นำเสนอวิธีการป้องกันไฟป่าริมทางรวมถึงผลกระทบที่เกิดจากไฟป่าให้ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารภัย ในพื้นที่ได้รับทราบเพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกัน


'