f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ลงวันที่ 14/08/2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2


'