f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ดำเนินการติดป้ายประกาศการระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ตามช่องทางเข้า-ออกทั้งก่อนเข้า และภายช่องทางเดินในบริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)
ลงวันที่ 23/03/2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ได้ดำเนินการติดป้ายประกาศการระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ตามช่องทางเข้า-ออกทั้งก่อนเข้า และภายช่องทางเดินในบริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) และกำชับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเข้มงวด ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส (Covid-19) ณ ด่านสะพานมิตรภาพ 4


'