f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ประวัติ
ลงวันที่ 20/01/2563

แขวงการทางเชียงคำ สังกัด เขตการทางแพร่ กองบำรุง  กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2523 เพื่อแบ่งเบา ภาระหน้าที่ของ  แขวงฯ เชียงราย , แขวงฯ พะเยา และแขวงฯ น่าน เส้นทางส่วนใหญ่เป็นเส้นทางเพื่อความมั่นคง อยู่บริเวณชายแดน ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ตึกแถวเช่า เลขที่ 298 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ต่อมาโดยการประสานงานกับนายทองคำ เขื่อนทา นายอำเภอเชียงคำ ได้รับบริจาคที่ดิน จำนวน 78 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา จากนายสนัด พ่วงภิญโญ และได้รับโอนที่ดิน จากสภาตำบลฝายกวาง จำนวน 31 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา รวมเป็น 108 ไร่ 3 งาน 78.48 ตารางวา บริเวณ กม. 9 ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน บ.แฮะ- อ.เชียงคำ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เปิดทำการได้ตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2525 ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ.2537 ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมมาเป็น แขวงการทางพะเยาที่ 2 (เชียงคำ) และเปลี่ยนชื่อจากแขวงการทางพะเยาที่ 2 (เชียงคำ) เป็นแขวงการทางเชียงรายที่ 2 ตามคำสั่งกรมฯ ที่ จ.1.9/17/2547 ลงวันที่ 14 กันยายน 2547  มีพื้นที่ 88 ไร่ 2 งาน 13.88 ตร.ว. ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1148 กม.9+631- กม.9+825.50 บ้านทุ่งหล่ม ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ปัจจุบัน กรมทางหลวง มีคำสั่งที่ จ.1.9/7/2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เปลี่ยนชื่อจาก แขวงการทางเชียงรายที่ 2 เป็น แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สบทุ – บ้านหย่วน ที่ กม.106+687.50 ด้านซ้ายทาง และเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานฯ จาก อ.เชียงคำ จ.พะเยา มายัง อ.เชียงของ  จ.เชียงราย  ในที่ดินสงวนกรมทางหลวง ริมทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ กม. 1+600 ด้านซ้ายทาง


'