Close
title
f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวสารทางหลวง
title
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง

ด้วยแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2  ได้รับหมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  สำหรับโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอนควบคุม 0102 ตอน พญาเม็งราย – ต้าตลาด ระหว่าง กม.48+960 –กม.49+765  พื้นที่ บ้านต้าหลวง หมู่ที่ 1  บ้านต้าตลาด หมู่ที่ 2 บ้านต้าสุขเกษม หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยกำหนดจัดการประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม  2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์เทศประชาไพศาล บ้านต้าหลวง หมู่ 1 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการก่อสร้าง สำหรับโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ได้รับรู้ และเกิดความเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้างของกิจกรรม
title
ประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย–ลาว

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยท่านแพง ดวงเงิน อธิบดีกรมขัวทางลาว ,นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ,นายปิยะ ชูตินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ ,นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ,นายบุญดล สุคันธมาลา หัวหน้าฝ่ายบริหารสะพานมิตรภาพ 4 และคณะกรรมาธิการร่วมประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย–ลาว ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (หนองคาย-วียงจันทน์)