Close
title
f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวสารทางหลวง
no images.
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชน

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0101 ตอน ป่ามื่น – แม่ต๋ำน้อย เริ่มต้นที่หลัก กิโลเมตรที่ 17+537 และสิ้นสุดโครงการที่หลัก กิโลเมตรที่ 21+000 รวมระยะทาง 3.425 กิโลเมตร http://www.publicconsultation.opm.go.th/Web/new_phs_proj_view/P25670329001 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านดอน – พญาเม็งราย เริ่มต้นที่หลัก กิโลเมตรที่ 32+000 และสิ้นสุดโครงการที่หลัก กิโลเมตรที่ 34+900 รวมระยะทาง 2.900 กิโลเมตร http://www.publicconsultation.opm.go.th/Web/new_phs_proj_view/P25670329007   วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทรายกาด - บ้านลุง เริ่มต้นที่หลัก กิโลเมตรที่ 68+150 และสิ้นสุดโครงการที่หลัก กิโลเมตรที่ 75+000 รวมระยะทาง 6.850 กิโลเมตร http://www.publicconsultation.opm.go.th/Web/new_phs_proj_view/P25670329005   *สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในทางลิ้งเว็บไซต์ที่แป๊ะไว้ด้านล่างของแต่ละสายทาง
title
กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วม / ดินสไลด์บนทางหลวง

กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วม / ดินสไลด์บนทางหลวง พื้นที่ จ.น่าน และ จ.ตาก ยังผ่านไม่ได้ 3 แห่ง แนะเลี่ยงใช้เส้นทาง กรมทางหลวง ได้ทำการสรุปสถานการณ์น้ำท่วม / ดินสไลด์ในโครงข่ายทางหลวง ผลกระทบจากพายุโซนร้อนกำลังแรง “ขนุน” สถานการณ์ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม / ดินสไลด์ ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่านและจังหวัดตาก จำนวน 3 สายทาง 4 แห่ง ที่การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง ดังนี้ 1. จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ - ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – บ่อเกลือ ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ช่วง กม.ที่ 34+495 – 34+540 ดินสไลด์ปิดทับผิวทาง 2 ช่องจราจร แนะนำเส้นทางเลี่ยง เดินทางไป อำเภอบ่อเกลือ ใช้เส้นทาง ทล.1081 อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะผ่านได้วันที่ 10 ส.ค. 66 เนื่องจากยังมีฝนตกพื้นที่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร2. จังหวัดตาก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ - ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สลิดหลวง – แม่เงา ในพื้นที่ อำเภอท่าสองยาง ช่วง กม.ที่ 139+000 – 139+100 ผิวทางและโครงสร้างทางชำรุดเสียหาย ไม่มีเส้นทางทดแทน ได้ดำเนินการตัดขยายคันทางด้านซ้ายทางซึ่งเป็นลาดเชิงเขา เพื่อก่อสร้างทางเบี่ยงประมาณ 2.5 – 3 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทำทางเบี่ยง เพื่อให้รถขนาดเล็กสัญจรได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้ (9 ส.ค. 66) พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร - ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สลิดหลวง – แม่เงา ในพื้นที่ อำเภอท่าสองยาง ช่วง กม.ที่ 122+200 – 122+300 ฝนตกหนักทำให้น้ำไหลระบายไม่ทัน จึงทำให้น้ำไหลท่วมผิวจราจร ระดับน้ำ 50 ซม. พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือนน้ำท่วม ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเผ้าระวังสถานการณ์ตลอดเวลา หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ www.doh.go.th หรือ ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1