f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.74+850 - กม.76+075 และ กม.82+550 - กม.83+250(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 11,385 ตร.ม. 08/09/2564 ขท.ชร.2/1/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.40+426 - กม.89+767(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 50,435 ตร.ม. 18/02/2564 eb-ชร.2/36/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการ งานสะพานลอยคนเดินข้ามและทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วกาญจน์-เชียงของ ระหว่าง กม.74+425-กม.74+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/01/2564 ขท.ชร.2/32/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ้านปล้อง - ชมภู ที่ กม.62+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/12/2563 ขท.ชร.2/31/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1098 , ทางหลวงหมายเลข 1152 , ทางหลวงหมายเลข 1173 และ ทางหลวงหมายเลข 1290 ปริมาณงาน 7 แห่ง 22/12/2563 eb-ชร.2/33/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.59+000 - กม.60+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/12/2563 ขท.ชร.2/30/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอนควบคุุม 0100 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ระหว่าง กม.2+200 - กม.2+823 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/12/2563 ขท.ชร.2/28/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอนควบคุม 0202 ตอน พญาเม็งราย - ต้าตลาด ที่ กม.44+670 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 ขท.ชร.2/25/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำการ งานสะพานลอยคนเดินข้ามและทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วกาญจน์ - เชียงของ ระหว่าง กม.74+425 - กม.74+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 eb-ชร.2/29/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.10+220 - กม.10+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 ขท.ชร.2/22/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1425 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนรอบด่านสะพานมิตรภาพ 4 ที่เชียงของ ระหว่าง กม. 0+011 - กม.2+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 ขท.ชร.2/18/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทรายกาด - บ้านลุง ตอน 1 ระหว่าง กม.28+000 - กม.34+700 ปริมาณงาน 60,880 ตร.ม. 25/11/2563 ขท.ชร.2/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับมาตฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0101 ตอน ป่ามื่น - แม่ต๋ำน้อย ระหว่าง กม.1+413 - กม.2+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 ขท.ชร.2/14/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1173 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีเวียง - แม่เลียบ ตอน 2ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+000 และ กม.4+560 - กม.4+575 ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/11/2563 ขท.ชร.2/21/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1098 ทางหลวงหมายเลข 1152 ทางหลวงหมายเลข 1173 ทางหลวงหมายเลข 1290 ปริมาณงาน 7 แห่ง 25/11/2563 ขท.ชร.2/29/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 92 รายการ