f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ติดต่อเรา
ลงวันที่ 06/02/2562

ติดต่อเรา

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 10 
ต.ฝายกวาง  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา  56110

http://chiangrai2.doh.go.th/#

โทรศัพท์ 0-5488-3515
โทรสาร 0-5488-3511

FacebooK : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018465154064

 

 

  

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

'