f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2565 41,575.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1098 ตอนกิ่วพร้าว - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+780(เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1271 ตอนปงน้อย - สันทราย ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+452 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 4,011 ม. 29/11/2565 7,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2565 287,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2565 480,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2565 145,970.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2565 203,415.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2565 73,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2565 466,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2565 36,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1174 ระหว่าง กม.66+515 - กม.82+924 (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 1020 ระหว่าง กม.105+310 - กม.134+764 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 28/11/2565 6,550,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1128 ระหว่าง กม.0+676 - กม.3+435(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1202 ระหว่าง กม.41+945 - กม.44+954 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 28/11/2565 5,555,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอนควบคุม 0200 ตอน พวงพยอม - แม่ลอยไร่ ระหว่าง กม.19+000 - กม.35+955 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/11/2565 4,631,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2565 198,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2565 214,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2565 17,284.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,038 รายการ