f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อไส้กรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 18,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ้างซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 6,317.28 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้ออะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 13,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 107,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 58,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 133,685.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 20,759.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 211,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 40,035.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องมือและอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 8,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/10/2562 213,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2562 209,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2562 207,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2562 83,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2562 15,506.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 346 รายการ