f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.33+000 - กม.36+450 ปริมาณงาน 27,913 ตร.ม. 22/02/2565 eb-ชร.2/9/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.62+525 - กม.65+190 และ กม.68+112 - กม.69+250 ปริมาณงาน 23,046 ตร.ม. 22/02/2565 eb-ชร.2/8/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทรายกาด - บ้านลุง ตอน 2 ระหว่าง กม.87+450 - กม.90+506 ปริมาณงาน 27,889 ตร.ม. 22/02/2565 eb-ชร.2/7/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1155 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทรายกาด - บ้านลุง ตอน 5 ระหว่าง กม.40+000 - กม.85+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2565 ค.ราคากลาง/16/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1271 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปงน้อย - สันทราย ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+250 ปริมาณงาน 23,625 ตร.ม. 20/12/2564 ค.TOR/9/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานแก้ไขแบะป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมาายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ตอน 2 ระหว่าง กม.59+200 - กม.59+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/01/2562 eb-ชร.2/30/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ