f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานแก้ไขแบะป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมาายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ตอน 2 ระหว่าง กม.59+200 - กม.59+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/01/2562 eb-ชร.2/30/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ