f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานซ่อมแซมต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร(Modification or Repair of office and Building) ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอนทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ระหว่าง กม.3+000 - กม.3+575 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2562 29/11/2562 eb-ชร.2/1/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 06/09/2562 537/60/62/289 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.18+880 - กม.19+300 LT. ปริมาณงาน 0.420 กม. 30/08/2562 30/08/2562 ขท.ชร.2/47/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 1202 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันต้นแหน – ป่าแดด ระหว่าง กม.38+795 – กม.39+930 ปริมาณงาน 1.135 กม. 30/08/2562 30/08/2562 ขท.ชร.2/45/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอนควบคุม 0200 ตอน พวงพยอม - แม่ลอยไร่ ระหว่าง กม.31+350 - กม.32+500 ปริมาณงาน 1.150 กม 30/08/2562 30/08/2562 ขท.ชร.2/46/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ทุ่งงิ้ว ระหว่าง กม.65+275 - กม.68+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/08/2562 15/08/2562 ขท.ชร.2/44/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง (หมุดสะท้อนแสง 360 องศา) ในทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0203 ตอน ชมภู-เชียงของ ระหว่าง กม.132+000-กม.137+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 13/08/2562 537/62/75 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการ งานตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0203 ตอน ชมภู-เชียงของ ระหว่าง กม.137+000-กม.139+200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 13/08/2562 537/62/76 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0203 ตอน ชมภู - เชียงของ ระหว่าง กม.105+400 - กม.106+050 (LT) ปริมาณงาน 6,360 ตร.ม. 06/08/2562 06/08/2562 eb-ชร.2/54/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ทุ่งงิ้ว ระหว่าง กม.75+750-กม.77+000 ปริมาณงาน 11,587 ตร.ม. 06/08/2562 06/08/2562 eb-ชร.2/53/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์(พอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต) ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ทุ่งงิ้ว ระหว่ง กม.68+400 - กม.68+630 ปริมาณงาน 2,132 ตร.ม. 26/07/2562 26/07/2562 eb-ชร.2/52/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ 19/06/2562 19/06/2562 ขท.ชร.2/39/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณพื้นที่ภายในด่าน , บริเวณสองข้างทาง , บริเวณใต้สะพาน และรอบบริเวณรั้วด่านสะพานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 14/06/2562 537/62/สพ.15 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2562 28/05/2562 537/35/62/222 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2562 31/05/2562 537/35/62/224 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 50 รายการ