f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.25+800-กม.29+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/08/2563 ขท.ชร.2/30/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.25+800 - กม.29+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/07/2563 eb-ชร.2/27/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน บ้านปี้ – ทรายกาด ระหว่าง กม.6+800 – กม.7+300 , ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน บ้านปี้ – ทรายกาด ระหว่าง กม.9+500 – กม.10+000 , ทางหลวงหมาย เลข 1222 ตอน บ้านหงาว – บ้านเหล่า ระหว่าง กม.1+150 – กม.1+650 , ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน บ้านปี้ – ทรายกาด ระหว่าง กม.13+000 – กม.13+500 และทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน บ้านปี้ – ทรายกาด ระหว่าง กม.16+200 – กม.16+700 ปริมาณงาน 5 แห่ง 26/03/2563 eb-ชร.2/4/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 4 ที่ กม.1+600 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 19/03/2562 eb-ชร.2-49-2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 4 ที่ กม.1+600 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/03/2562 eb-ชร.2/46/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 5 ที่ กม.1+600 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 2 หลัง 01/03/2562 eb-ชร.2/45/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 3 ที่ กม.1+600 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/02/2562 eb-ชร.2-41-2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างโรงเก็บพัดสุและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 5 ที่ กม.1+600 ด้้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 2 หลัง 30/01/2562 eb-ชร.2/39-2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ งานปรับซ่อมเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 4 ที่ กม.1+600 ด้านซ้ายทาง 30/01/2562 eb-ชร.2/38/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 5 ที่ กม.1+600 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 2 หลัง 08/01/2562 eb-ชร.2-35-2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 4 ที่ กม.1+600 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 08/01/2562 eb-ชร.2/34/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วกาญจน์ - เชียงของ ระหว่าง กม.84+400 - กม.84+800(RT)ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2562 eb-ชร.2/33/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 3 ที่ กม.1+600(ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2562 eb-ชร.2-31-2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานแก้ไขแบะป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมาายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ตอน 2 ระหว่าง กม.59+200 - กม.59+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/01/2562 eb-ชร.2/30/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ