f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ งานสะพานลอยคนเดินข้ามและทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วกาญจน์ - เชียงของ ระหว่าง กม.74+425 - กม.74+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/12/2563 eb-ชร.2/29/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1098 ทางหลวงหมายเลข 1152 ทางหลวงหมายเลข 1173 ทางหลวงหมายเลข 1290 ปริมาณงาน 7 แห่ง 15/12/2563 ขท.ชร.2/29/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงเวียงเชียงรุ้ง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ปริมาณงาน 1 หลัง 26/10/2563 eb-ชร.2-1-2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงเชียงแสน แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ.เชียงราย ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/10/2563 eb-ชร.2-2-2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.25+800-กม.29+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/08/2563 ขท.ชร.2/30/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.25+800 - กม.29+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/07/2563 eb-ชร.2/27/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน บ้านปี้ – ทรายกาด ระหว่าง กม.6+800 – กม.7+300 , ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน บ้านปี้ – ทรายกาด ระหว่าง กม.9+500 – กม.10+000 , ทางหลวงหมาย เลข 1222 ตอน บ้านหงาว – บ้านเหล่า ระหว่าง กม.1+150 – กม.1+650 , ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน บ้านปี้ – ทรายกาด ระหว่าง กม.13+000 – กม.13+500 และทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน บ้านปี้ – ทรายกาด ระหว่าง กม.16+200 – กม.16+700 ปริมาณงาน 5 แห่ง 26/03/2563 eb-ชร.2/4/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 4 ที่ กม.1+600 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 19/03/2562 eb-ชร.2-49-2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 4 ที่ กม.1+600 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/03/2562 eb-ชร.2/46/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 5 ที่ กม.1+600 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 2 หลัง 01/03/2562 eb-ชร.2/45/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 3 ที่ กม.1+600 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/02/2562 eb-ชร.2-41-2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างโรงเก็บพัดสุและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 5 ที่ กม.1+600 ด้้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 2 หลัง 30/01/2562 eb-ชร.2/39-2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ งานปรับซ่อมเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 4 ที่ กม.1+600 ด้านซ้ายทาง 30/01/2562 eb-ชร.2/38/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 5 ที่ กม.1+600 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 2 หลัง 08/01/2562 eb-ชร.2-35-2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 4 ที่ กม.1+600 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 08/01/2562 eb-ชร.2/34/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ