f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญจน์ ตอน 3 ระหว่าง กม.39+740 - กม.58+850 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2565 eb-ชร.2/34/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1098 ตอนกิ่วพร้าว - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+780(เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 1271 ตอนปงน้อย - สันทราย ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+452 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 4,011 ม. 24/11/2565 eb-ชร.2/31/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเวียงแก่น แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ.เชียงราย ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/10/2565 eb-ชร.2/12/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงเวียงเชียงรุ้ง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ.เชียงราย 26/10/2565 eb-ชร.2/13/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญจน์ ระหว่าง กม.38+010 - กม.38+750 ปริมาณงาน 1 แห่่ง 20/10/2565 eb-ชร.2/11/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างอาคาที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเวียงแก่น แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทรายกาด - บ้านลุง ที่ กม.62+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/09/2565 eb-ชร.2/2/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเวียงเชียงรุ้ง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ.เชียงราย ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/09/2565 eb-ชร.2/1/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงเทิง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ.เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ้านปล้อง - ชมภู ที่ กม.64+621 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/09/2565 eb-ชร.2/3/2566 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล 23/06/2565 537/65/6 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำการ งานสะพานลอยคนเดินข้ามและทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วกาญจน์ - เชียงของ ระหว่าง กม.74+425 - กม.74+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/12/2563 eb-ชร.2/29/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1098 ทางหลวงหมายเลข 1152 ทางหลวงหมายเลข 1173 ทางหลวงหมายเลข 1290 ปริมาณงาน 7 แห่ง 15/12/2563 ขท.ชร.2/29/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงเวียงเชียงรุ้ง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ปริมาณงาน 1 หลัง 26/10/2563 eb-ชร.2-1-2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงเชียงแสน แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ.เชียงราย ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/10/2563 eb-ชร.2-2-2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.25+800-กม.29+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/08/2563 ขท.ชร.2/30/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.25+800 - กม.29+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/07/2563 eb-ชร.2/27/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ