f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อไส้กรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2562 05/11/2562 537/03/63/1 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 จ้างซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2562 05/11/2562 537/63/5 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 ซื้ออะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2562 05/11/2562 537/07/63/3 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 05/11/2562 537/60/63/25 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 05/11/2562 537/60/63/22 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 05/11/2562 537/60/63/23 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 05/11/2562 537/60/63/24 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 05/11/2562 537/35/63/19 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 05/11/2562 537/70/63/21 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
10 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องมือและอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 05/11/2562 537/60/63/20 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 31/10/2562 28/10/2562 537/60/63/17 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 29/10/2562 537/35/63/สพ.1 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 28/10/2562 537/60/63/16 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 25/10/2562 537/60/63/15 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
15 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2562 24/10/2562 537/60/63/14 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 322 รายการ