f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2564 537/85/65/94 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2564 537/60/65/71 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2564 537/60/65/78 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2564 537/60/65/90 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2564 537/60/65/91 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2564 537/45/65/93 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
7 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2564 537/60/65/92 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2564 537/60/65/88 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2564 537/45/65/87 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
10 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2564 537/60/65/89 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 592 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2564 537/35/65/85 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2564 537/35/65/82 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 5243 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2564 537/35/65/83 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 2,165 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2564 537/35/65/84 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2564 537/60/65/65 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,352 รายการ