f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 537/40/63/374 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 537/40/63/373 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 จ้างเหมาทำการ พิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 537/63/83 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2563 537/45/63/367 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2563 537/60/63/368 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2563 537/60/63/369 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2563 537/60/63/370 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2563 537/45/63/372 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 จ้างเหมาทำการ พิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2563 537/63/สพ.21 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2563 537/35/63/363 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2563 537/60/63/364 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2563 537/60/63/365 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2563 537/60/63/362 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2563 537/60/63/359 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
15 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2563 537/60/63/360 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 769 รายการ