f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 20/01/2563 537/60/63/125 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 20/01/2563 537/60/63/126 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 20/01/2563 537/60/63/124 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 17/01/2563 537/70/63/123 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 17/01/2563 537/85/63/122 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 จ้างเหมาทำการ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2563 10/01/2563 537/63/สพ.7 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
7 จ้างเหมาทำการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดและตรวจเช็คเครื่องยนต์ 20/01/2563 10/01/2563 537/63/สพ.5 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2563 14/01/2563 537/40/63/สพ.6 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2563 14/01/2563 537/40/63/สพ.5 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2563 14/01/2563 537/45/63/120 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2563 17/01/2563 537/35/63/121 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2563 14/01/2563 537/60/63/119 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 08/01/2563 537/45/63/114 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 08/01/2563 537/45/63/116 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 10/01/2563 537/60/63/117 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 427 รายการ