f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 11/09/2562 การประเมินผลงานบำรุงทาง
2 26/08/2562 งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
3 14/08/2562 R.I.P
4 25/07/2562 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
5 25/07/2562 โครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
6 20/06/2562 ดำเนินการตัดหญ้าตามเขตทางหลวง
7 19/06/2562 งานไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบโซล่าเซลล์)
8 13/06/2562 ดำเนินการปะซ่อมผิวทาง
9 12/06/2562 ดำเนินการตัดหญ้าตามเขตทางหลวง
10 04/06/2562 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ
11 04/06/2562 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง และปลูกต้นกระดุมทอง ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน
12 04/06/2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
13 28/05/2562 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
14 24/05/2562 งานบำรุงรักษาหลักนำทาง
15 23/05/2562 แขวงฯเชียงรายที่ 2 จัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรช่วงโรงเรียนเปิดเทอม