f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
เปิดใช้ที่พักริมทางหมวดทางหลวงจุน บนหลวงหมายเลข 1021
ลงวันที่ 18/07/2566
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงพะเยา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) เปิดใช้ที่พักริมทางหมวดทางหลวงจุน บนหลวงหมายเลข 1021 ตอนบ้านใหม่ - น้ำแวน บริเวณ กม.41+455 พื้นที่ อ.จุน จ.พะเยา
งบประมาณก่อสร้าง 16,881,000 บาท บนพื้นที่ขนาด 6 ไร่ สำหรับที่พักริมทางแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ช่วยพักผ่อนอิริยาบถและผ่อนคลายสำหรับผู้ใช้ทาง ทำให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทาง มีจุดเช็คอินรูปปั้นนกยูงพะเยา เป็นแลนด์มาร์กใหม่ของ อ.จุน เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยงชมฝูงนกยูงในป่าธรรมชาติ ฝูงใหญ่กลุ่มสุดท้ายของโลกตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา พร้อมลานจอดรถ ห้องน้ำ ศาลาที่พัก สวนหย่อม สระน้ำ และตกแต่งด้วยพรรณไม้ ดอกไม้ต่างๆ มีความร่มรื่นเขียวขจีสวยงาม

'