f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานซ่อมแซมต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร(Modification or Repair of office and Building) ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอนทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ระหว่าง กม.3+000 - กม.3+575 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2562 06/12/2562 eb-ชร.2/1/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 ประกาศขายทอดตลาด เครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 33 รายการ (ที่ 537/63/1 ลว.22 ต.ค. 62) 22/10/2562 22/10/2562 537/63/1 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 02/10/2562 01/10/2562 ประจำไตรมาสที่ 3 (ก.ค.62-ก.ย.62) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.18+880 - กม.19+300 LT. ปริมาณงาน 0.420 กม. 05/09/2562 05/09/2562 ขท.ชร.2/47/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 1202 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันต้นแหน – ป่าแดด ระหว่าง กม.38+795 – กม.39+930 ปริมาณงาน 1.135 กม. 05/09/2562 05/09/2562 ขท.ชร.2/45/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอนควบคุม 0200 ตอน พวงพยอม - แม่ลอยไร่ ระหว่าง กม.31+350 - กม.32+500 ปริมาณงาน 1.150 กม 05/09/2562 05/09/2562 ขท.ชร.2/46/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ทุ่งงิ้ว ระหว่าง กม.65+275 - กม.68+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/08/2562 22/08/2562 ขท.ชร.2/44/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0203 ตอน ชมภู - เชียงของ ระหว่าง กม.105+400 - กม.106+050 (LT) ปริมาณงาน 6,360 ตร.ม. 13/08/2562 13/08/2562 eb-ชร.2/54/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ทุ่งงิ้ว ระหว่าง กม.75+750-กม.77+000 ปริมาณงาน 11,587 ตร.ม. 13/08/2562 13/08/2562 eb-ชร.2/53/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์(พอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต) ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ทุ่งงิ้ว ระหว่ง กม.68+400 - กม.68+630 ปริมาณงาน 2,132 ตร.ม. 05/08/2562 05/08/2562 eb-ชร.2/52/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
11 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (537/62/3 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562) 27/06/2562 14/06/2562 537/62/3 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ 25/06/2562 25/06/2562 ขท.ชร.2/39/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรชำรุดงานเงินทุน(เครื่องผสมแอสฟัลต์แบบเคลื่อนที่) จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 05/06/2562 537-62-3 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด( งานเงินทุน ) เครื่องตัดหญ้า จำนวน 28 รายการ 02/04/2562 02/04/2562 537/62/2 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 4 ที่ กม.1+600 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 28/03/2562 28/03/2562 ขท.ชร.2/40/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 31 รายการ