f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน รถปิกอัพ 2 ประตู หลังคาอลูมิเนียม 25/08/2563 537/63/6 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรกลชำรุด(งานเงินทุน) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลชำรุด 1 รายการ(เครื่องผสมแอสฟัลท์แบบเคลื่อนที่) 29/07/2563 537//63/5 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.25+800-กม.29+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/08/2563 ขท.ชร.2/30/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญจน์ ระหว่าง กม.34+500 - กม.36+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/07/2563 ขท.ชร.2/29/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.25+800 - กม.29+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/07/2563 eb-ชร.2/27/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด 15/06/2563 537/63/4 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
7 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด 15/06/2563 537/63/4 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0101 ตอน ป่ามื่น – แม่ต๋ำน้อย ระหว่าง กม.8+615 - กม.8+815, กม.9+470 - กม.9+710 และ กม.20+780 - กม.21+280 และ กม.32+030 - กม.32+530, กม.35+000 - กม.35+500 ปริมาณงาน 5 แห่ง 13/04/2563 ขท.ชร.2-28-2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน บ้านปล้อง-ชมภู ปริมาณงาน 5 แห่ง 13/04/2563 ขท.ชร.2-26-2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน บ้านปี้-ทรายกาด และทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน ป่ามื่น-แม่ต๋ำน้อย ปริมาณงาน 5 แห่ง 13/04/2563 ขท.ชร.2-25-2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำการ ค่างานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ปริมาณงาน 2 หลัง 10/04/2563 eb-ชร.2/23/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 ประกวดราคาซื้องานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ปริมาณงาน 1 หลัง 10/04/2563 ขท.ชร.2-22-2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการ ปรับปรุงงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอนขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง 51+150-กม.52+800, กม.58+200-กม.59+000 และ กม.60+500-กม.62+525 ปริมาณงาน 27,655 ตร.ม. 07/04/2563 ขท.ชร.2-24-2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1155 และทางหลวงหมายเลข 1222 ปริมาณงาน 5 แห่ง 03/04/2563 ขท.ชร.2/27/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1128 ตอนควบคุม 0100 ตอนเชียงเคี่ยน - ป่าแงะ ระหว่าง กม.2+900 - กม.4+730 ปริมาณงาน 22,618 ตร.ม. 30/03/2563 eb-ชร.2/19/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 64 รายการ