f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 13/11/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมแซมต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร(Modification or Repair of Office and Building) ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอนทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ระหว่าง กม.3+000 - กม.3+575 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 30/08/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอนควบคุม 0200 ตอน พวงพยอม - แม่ลอยไร่ ระหว่าง กม.31+350 - กม.32+500 ปริมาณงาน 1.150 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/08/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1202 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันต้นแหน - ป่าแดด ระหว่าง กม.38+795 - กม.39+930 ปริมาณงาน 1.135 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 30/08/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.18+880 - กม.19+300 LT ปริมาณงาน 0.420 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 06/08/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควคุม 0102 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ทุ่งงิ้ว ระหว่าง กม .65+275 - กม.68+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/07/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ทุ่งงิ้ว ระหว่าง กม.75+750 - กม.77+000 ปริมาณงาน 11,587 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/07/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0203 ตอน ชมภู - เชียงของ ระหว่าง กม.105+400 - กม.106+050(LT) ปริมาณงาน 6,360 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 18/07/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (พอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต) ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ทุ่งงิ้ว ระหว่าง กม.68+400 - กม.68+630 ปริมาณงาน 2,132 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/06/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 16 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 24/04/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 25 รายการ