f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/11/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญจน์ ตอน 3 ระหว่าง กม.39+740 - กม.58+850 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1,144 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 28/11/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ทุ่งงิ้ว ระหว่าง กม.41+095 - กม.59+965 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 28/11/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.30+190 - กม.30+900 ทางหลวงหมายเลข 1126 ตอนควบคุม 0100 ตอนพาน - บ้านวัง ระหว่าง กม.21+500 - กม.43+985 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 07/11/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1128 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงเคี่ยน - ป่าแงะ ระหว่าง กม.0+676 - กม.3+435 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันต้นแหน - ป่าแดด ระหว่าง กม.41+945 - กม.44+954(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 07/11/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1174 ระหว่าง กม.66+515 - กม.82+914(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1020 ระหว่าง กม.105+310 - กม.134+764 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/11/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอนควบคุม 0200 ตอน พวงพยอม - แม่ลอยไร่ ระหว่าง กม.19+000 - กม.35+955 (เป็นช่วง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/11/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ทุ่งงิ้ว ระหว่าง กม.66+515 - กม.82+924(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0203 ตอน ชมภู - เชียงของ ระหว่าง กม.105+310 - กม.134+764(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/11/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.68+700 - กม.69+250 ปริมาณงาน 4,950 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 20/10/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญจน์ ระหว่าง กม.38+020 - กม.38+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 19/10/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1098 ระหว่าง กม.21+007-กม.21+500 และ กม.30+520-กม.31+020 ทางหลวงหมายเลข 1173 ระหว่าง กม.14+230-กม.14+730 และ ทางหลวงหมายเลข 1326 ระหว่าง กม.5+490-กม.5+990 ปริมาณงาน 4 แห่งแห เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 224 รายการ