f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 25/09/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงเชียงแสน แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ.เชียงราย 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 25/09/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงเวียงเชียงรุ้ง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ.เชียงราย 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/08/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.25+800 - กม.29+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 21/07/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานขุดเจาะน้ำบาดาล สำนักงานแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ที่ กม.1+600 หมวดทางหลวงเวียงแก่น ทางหลวงหมายเลข 1155 ระหว่าง กม.62+475 - กม.62+575 และ หมวดทางหลวงเวียงเชียงรุ้ง ทางหลวงหมายเลข 1173 ระหว่าง กม.16+739 - กม.16+933 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 17/07/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.25+800 - กม.29+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/06/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญจน์ ระหว่าง กม.34+500 - กม.36+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 22/06/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.25+800 - กม.29+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0101 ตอน ป่ามื่น - แม่ต๋ำน้อย ระหว่าง กม.8+615-กม.8+815 , กม.9+470-กม.9+710 และ กม.20+780-กม.21+280 และ กม.32+030-กม.32+530 , กม.35+000-กม.35+500 ปริมาณงาน 5 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 07/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0101 ตอน ป่ามื่น - แม่ต๋ำน้อย ระหว่าง กม.8+615-กม.8+815 , กม.9+470-กม.9+710 และ กม.20+780-กม.21+280 และ กม.32+030-กม.32+530 , กม.35+000-กม.35+500 ปริมาณงาน 5 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
10 03/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1155 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านปี้ - ทรายกาด ระหว่าง กม.3+630-กม.4+130และ ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0101 ตอนป่ามื่น-แม่ต๋าน้อย ระหว่าง กม.26+100-กม.26+600, กม.26+700-กม.27+200แ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 64 รายการ