f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0101 ตอน ป่ามื่น - แม่ต๋ำน้อย ระหว่าง กม.13+845 - กม.18+380 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 22/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอนควบคุม 0200 ตอน พวงพยอม - แม่ลอยไร่ ระหว่าง กม.30+175 - กม.30+325 และ กม.34+415 - กม.37+397 ปริมาณงาน 28,639 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 22/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.62+525 - กม.65+190 และ กม.68+112 - กม.69+250 ปริมาณงาน 23,046 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 22/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทรายกาด - บ้านลุง ตอน 2 ระหว่าง กม.87+450 - กม.90+506 ปริมาณงาน 27,889 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 22/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมาย 1020 ตอนควบคุม 0203 ตอน ชมภู - เชียงของ ระหว่าง กม.117+620 - กม.119+270 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (17,275 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 22/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.33+000 - กม.36+450 ปริมาณงาน 27,913 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 22/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0101 ตอน ป่ามื่น - แม่ต๋ำน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.12+130 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 22/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1271 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปงน้อย - สันทราย ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+250 ปริมาณงาน 23,625 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 18/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.49+500 - กม.49+830 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 19/10/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 โครงการพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแบบบุรณาการ กิจกรรมงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1173 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีเวียง - แม่เลียบ ระหว่าง กม.18+875 - กม.41+220 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 143 รายการ