f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2565 537/35/66/26 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2565 537/35/66/83 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2565 537/60/66/82 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2565 537/45/66/81 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2565 537/60/66/80 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2565 537/45/66/79 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2565 537/45/66/78 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2565 537/45/66/77 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2565 537/45/66/73 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
10 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2565 537/60/66/74 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2565 537/60/66/76 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2565 537/85/66/70 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2565 537/60/66/75 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2565 537/85/66/69 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
15 จ้างเหมาทำการ ซ่อมท่อประปา (ท่อ HDPE ขนาด 110 มม.) บนทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ที่ กม.3+500 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2565 537/66/สพ.1 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 647 รายการ