f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.18+880 - กม.19+300 LT. ปริมาณงาน 0.420 กม. 03/10/2562 03/10/2562 ขท.ชร.2/47/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 1202 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันต้นแหน – ป่าแดด ระหว่าง กม.38+795 – กม.39+930 ปริมาณงาน 1.135 กม. 02/10/2562 02/10/2562 ขท.ชร.2/45/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1292 ตอนควบคุม 0200 ตอน พวงพยอม - แม่ลอยไร่ ระหว่าง กม.31+350 - กม.32+500 ปริมาณงาน 1.150 กม 02/10/2562 02/10/2562 ขท.ชร.2/46/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ทุ่งงิ้ว ระหว่าง กม.65+275 - กม.68+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/09/2562 27/09/2562 ขท.ชร.2/44/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 โครงการจ้างเหมาทำการ บูรณะสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) ปริมาณงาน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1356 ระหว่าง กม.4+903 - กม.5+533 04/07/2562 04/07/2562 ขท.ชร.2/37/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ 16/08/2562 16/08/2562 ขท.ชร.2/39/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 4 ที่ กม.1+600 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 14/08/2562 14/08/2562 ขท.ชร.2/40/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 5 ที่ กม.1+600 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 2 หลัง 14/08/2562 14/08/2562 ขท.ชร.2/38/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับระดับผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ – ผาตั้ง ตอน 2 ระหว่าง กม.52+800 – กม.55+500 ปริมาณงาน 16,686 ตร.ม. 07/05/2562 07/05/2562 ขท.ชร.2-36-2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างรั้งคอนกรีต แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 3 ที่ กม.1+600( ด้านซ้ายทาง ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2562 10/04/2562 ขท.ชร.2-34-2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำการ ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,156 ต้น ในทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ – บ้านปล้อง – ชมภู – เชียงของ ระหว่าง กม.27+849 – กม.136+971 17/04/2562 17/04/2562 ขท.ชร.2/35/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารผู้โดยสารสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 7 ระหว่าง กม.3+000 - กม.3+575 12/03/2562 12/03/2562 ขท.ชร.2/33/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วกาญจน์ - เชียงของ ระหว่าง กม.84+400 - กม.84+800(RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/03/2562 01/03/2562 ขท.ชร.2/31/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1098 ตอนควบคุม 0101 ตอน กิ่วพร้าว - ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.6+100 - กม.8+540 ปริมาณงาน 20,764 ตร.ม. 13/02/2562 13/02/2562 ขท.ชร.2-29-2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน 2 ที่ กม.1+600(ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/03/2562 01/03/2562 ขท.ชร.2-32-2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ