f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1098 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่าข้าวเปลือก - แก่นใต้ ระหว่าง กม.26+500 - กม.29+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/09/2564 ขท.ชร.2/38/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำการ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.74+850 - กม.76+075 และ กม.82+550 - กม.83+250(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 11,385 ตร.ม. 28/10/2564 ขท.ชร.2/1/2565 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 06/09/2564 ขท.ชร.2/37/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญจน์ ระหว่าง กม.1+300 - กม.18+455 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง 25/08/2564 ขท.ชร.2/35/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ที่ กม.28+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/08/2564 ขท.ชร.2/36/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ทุ่งงิ้ว ระหว่าง กม.43+825 - กม.49+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2564 ขท.ชร.2/1/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำการ งานสะพานลอยคนเดินข้ามและทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วกาญจน์-เชียงของ ระหว่าง กม.74+425-กม.74+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/03/2564 ขท.ชร.2/32/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ้านปล้อง - ชมภู ที่ กม.62+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/02/2564 ขท.ชร.2/31/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.59+000 - กม.60+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/02/2564 ขท.ชร.2/30/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอนควบคุุม 0100 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ระหว่าง กม.2+200 - กม.2+823 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/02/2564 ขท.ชร.2/28/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอนควบคุม 0202 ตอน พญาเม็งราย - ต้าตลาด ที่ กม.44+670 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/02/2564 ขท.ชร.2/25/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.10+220 - กม.10+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/02/2564 ขท.ชร.2/22/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1425 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนรอบด่านสะพานมิตรภาพ 4 ที่เชียงของ ระหว่าง กม. 0+011 - กม.2+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/02/2564 ขท.ชร.2/18/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทรายกาด - บ้านลุง ตอน 1 ระหว่าง กม.28+000 - กม.34+700 ปริมาณงาน 60,880 ตร.ม. 03/02/2564 ขท.ชร.2/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับมาตฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0101 ตอน ป่ามื่น - แม่ต๋ำน้อย ระหว่าง กม.1+413 - กม.2+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/02/2564 ขท.ชร.2/14/2564 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 79 รายการ