f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.25+800-กม.29+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/09/2563 ขท.ชร.2/30/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สาย - กิ่วกาญจน์ ระหว่าง กม.34+500 - กม.36+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/08/2563 ขท.ชร.2/29/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1098 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่าข้าวเปลือก - แก่นใต้ ระหว่าง กม.20+500 - กม.22+755 ปริมาณงาน 20,700 ตร.ม. 18/05/2563 ขท.ชร.2-23-2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0203 ตอน ชมภู - เชียงของ ระหว่าง กม.122+475 - กม.123+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/05/2563 ขท.ชร.2/16/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ทุ่งงิ้ว ระหว่าง กม.83+700 - กม.84+160 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/05/2563 ขท.ชร.2/15/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
6 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1525 ตอนถนนรอบด่านสะพานมิตรภาพ 4 ที่เชียงของ ระหว่าง กม.2+150 - กม.4+304.500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 ขท.ชร.2/3/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1174 ตอนควบคุม 0101 ตอน ป่ามื่น – แม่ต๋ำน้อย ระหว่าง กม.8+615 - กม.8+815, กม.9+470 - กม.9+710 และ กม.20+780 - กม.21+280 และ กม.32+030 - กม.32+530, กม.35+000 - กม.35+500 ปริมาณงาน 5 แห่ง 27/05/2563 ขท.ชร.2-28-2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน บ้านปล้อง-ชมภู ปริมาณงาน 5 แห่ง 27/05/2563 ขท.ชร.2-26-2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน บ้านปี้-ทรายกาด และทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน ป่ามื่น-แม่ต๋ำน้อย ปริมาณงาน 5 แห่ง 27/05/2563 ขท.ชร.2-25-2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
10 ประกวดราคาซื้องานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ปริมาณงาน 1 หลัง 25/05/2563 ขท.ชร.2-22-2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำการ ปรับปรุงงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอนขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง 51+150-กม.52+800, กม.58+200-กม.59+000 และ กม.60+500-กม.62+525 ปริมาณงาน 27,655 ตร.ม. 18/05/2563 ขท.ชร.2-24-2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1155 และทางหลวงหมายเลข 1222 ปริมาณงาน 5 แห่ง 12/06/2563 ขท.ชร.2/27/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอนควบคุม 0202 ตอน พญาเม็งราย - ต้าตลาด ระหว่าง กม.48+960 - กม.49+765 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2563 ขท.ชร.2/20/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1271 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปงน้อย - สันทราย ระหว่าง กม.10+985 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 ขท.ชร.2/5/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ้านปล้อง - ชมภู ตอน 1 ระหว่าง กม.76+000 - กม.77+000,กม.81+253 - กม.81+603 และ กม.83+430 - กม.83+830, ก.85+125 - กม.85+600 และ กม.86+200 - กม.86+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 ขท.ชร.2/6/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 42 รายการ