f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
R.I.P
ลงวันที่ 14/08/2562

กรมทางหลวงขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่บนทางหลวงหมายเลข 4 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา


'