f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
การประเมินผลงานบำรุงทาง
ลงวันที่ 11/09/2562

วันที่ 4 กันยายน 2562
นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 พร้อมด้วย นายศุภวิชญ์ จูเปรมปรี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นางพรรษา หน่อแหวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง พร้อมคณะอนุกรรมการ การประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกหัวหน้าหมวดทางหลวงดีเด่น และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปของนายอภิชัย สุทธพันธ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงป่าแดด ณ ห้องประชุมหมวดทางหลวงป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย


'