f
title
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
วิสัยทัศน์ : เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางานอำนวยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล
ประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย–ลาว
ลงวันที่ 24/01/2563

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยท่านแพง ดวงเงิน อธิบดีกรมขัวทางลาว ,นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ,นายปิยะ ชูตินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ ,นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ,นายบุญดล สุคันธมาลา หัวหน้าฝ่ายบริหารสะพานมิตรภาพ 4 และคณะกรรมาธิการร่วมประชุมคณะกรรมาธิการบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย–ลาว ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (หนองคาย-วียงจันทน์)


'